icon_fb icon_insta

Doprava a parkování

Doprava a parkování na Karlovském gastrofestivalu

Pro zaparkování automobilů je vyhrazeno několik parkovacích ploch. Při příjezdu do údolí Léskové vás budou pořadatelé směřovat na parkoviště s volnou kapacitou – prosíme, dbejte jejich pokynů.

  • Parkování je pro návštěvníky Karlovského gastrofestivalu zdarma.

Možnosti parkování:

  • parkoviště U Podešvů
  • parkoviště u sjezdovky Razula
  • parkoviště u hotelu Pod Javorem
  • parkovací louka U Babské
  • parkovací dům u hotelu Horal

Mezi jednotlivými restauracemi a dalšími gastro zastávkami Karlovského gastrofestivalu se díky malým vzdálenostem můžete snadno pohybovat pěšky, nebo ke svezení využít vláček, historický autobus a koňský povoz.

  • Vláčky a autobusy vyjíždí v pravidelných intervalech. Jízdné: děti do 14 let a maminky s kočárky zdarma, dospělí celodenní jízdné – 5 gastrošů (s barevným páskem na ruku), od 15:00 možnost také 1 jízda – 1 gastroš. Na konečné stanici je nutno z bezpečnostních důvodů vláček či bus opustit.
  • Koňský povoz: smluvní ceny

bus01Trasa vláčku a autobusu

  • Kyvadlová doprava zastavuje přímo u gastro zastávek nebo v jejich blízkosti.
  • Autobusy jezdí na trase Horal – zastávka Resort Valachy (bez odbočky ke Galiku)


Zajímavost: „Valašský taxík“ – možnost svezení překrásným historickým autem, vládní limuzínu Tatra 613! Stopněte si limuzínu a projeďte se údolím. 1 jízda – 6 gastrošů (kapacita 3 – 4 osoby)